Regler

Regler

Tildeling af point

Der tildeles point efter hvert løb, der er en del af OCR DM-ligaen. Point og ligaens samlede score fremgår af hjemmesiden www.ocrdm.dk
Ved fejl er det den enkelte deltagers ansvar at sende indsigelsen til info@ocrdm.dk. Indsigelsen skal sendes senest 7 dage efter løbets afvikling.

Point tildeles efter følgende kriterier:

  • Point fordeles efter den tilmeldtes placering blandt deltagere i OCR DM-ligaen i de enkelte løb i serien.
  • Point tildeles blandt de deltagere i OCR DM-ligaen der gennemfører med armbånd
  • Uanset antallet af løb der gennemføres i DM-liga, er det maksimalt de 3 bedste resultater der tæller i den samlede score.
  • Ved pointlighed afgøres OCR DM-ligaen ved sammenholdelse af de løb, hvor deltagerne begge har deltaget. Her ses først på placering, dernæst på samlet løbstid i de pågældende løb.
  • Der tildeles 1 point for gennemførelse af løb uden armbånd.
PlaceringPoint
130
225
320
417
515
613
711
89
97
106
11+øvrige5

Pointlighed

Eksempel på pointlighed:
Deltager 1 har efter 3 løb opnået to 2. pladser og en 1. plads og har dermed 80 point. Deltager 2 har ligeledes opnået en 1. plads og to 2. pladser og også 80 point. Der er altså pointlighed.

Har begge deltagere været med i samme løb en eller flere gange, er det den bedst placerede indbyrdes af de to som vinder.

Har begge deltagere ikke deltaget i det samme løb en eneste gang, ses der på tiden i forhold til cutoff tiden.

Har deltager 1 og 2 vundet alle deres 3 løb. Deltager 1 har sammenlagt klaret sig indenfor 55 minutter af cutoff tiden i sine 3 løb.
Deltager 2 har sammenlagt klaret sig inden for 43 minutter af cutoff tiden i sine 3 løb. Så vinder deltager 1.

Kategorier

OCR DM-ligaen 2018 er opdelt i kategorierne: Elite og aldersgruppe.

Elite: I eliten konkurrerer henholdsvis elite-kvinder og elite-mænd indbyrdes – uanset alder.

Aldersgruppe:

Ved tilmelding i aldersgruppe konkurrerer du kun imod deltagere i samme alderskategori. Aldersgrupperne er således:

13-17, 18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50+.

Opdelingen er den samme for kvinder og mænd. Hvilken alderskategori du tilhører afhænger af din alder før sæsonstart. Eksempelvis: Hvis en deltager fylder 35 år efter d. 24 feb. hvor første løb starter, deltager vedkommende stadig i aldersgruppen 30-34.

Såfremt der kun er 1 deltager tilmeldt i en specifik aldersgruppe, udråbes vedkommende automatisk til vinder når sæsonen afsluttes, såfremt vedkommende har gennemført og fulgt konkurrencens regler.

Ansvar for at være tilmeldt det korrekte heat

Bemærk venligst de specifikke betingelser, regler og krav, der er til hvilke konkrete heats du skal være tilmeldt og stille til start i, for at dit resultat tæller med i OCR DM ligaen. Det er deltagerens eget ansvar at iagttage de specifikke betingelser, og ansøge om at stille til start i de korrekte heats. Ansøgning skal sendes rettidigt og direkte til den/de respektive løbsarrangører. Tilmeldelse i OCR DM ligaen giver ikke garanti for en plads i de specifikke konkurrence-heats, ligesom at der tages forbehold for at de respektive heats kan være/blive udsolgt. Resultater opnået gennem andre heats end de påkrævede, vil ikke tælle med i deltagerens score.

EM Kvalifikation

For at have mulighed for at kvalificere sig til EM (2019) gennem ligaen, skal du:

  • være i top 3, enten i eliten eller i sin aldersgruppe.
  • ​gennemføre minimum 3 løb, hvor det ene som minimum er med armbånd i mål, inden for den gældende tidsgrænse.
  • ​Være i den gode ende af 50% af deltagere*

​​
Ikke mere end 50% af de aktive deltagere i en division eller aldersgruppe kan kvalificere sig.

Dvs. er der kun 4 aktive deltagere, i din aldersgruppe,og du er blevet nummer 3 så har du ikke kvalificeret dig til EM gennem DM ligaen.

Øvrigt

Arrangørerne bag OCR DM-ligaen, skal tydeligt kunne identificere dit navn på resultatlisten. Derfor bedes du rette henvendelse til info@ocrdm.dk , såfremt dit navn er opgivet mangelfuldt (eksempelvis at efternavnet mangler) på løbsarrangørens resultatliste.

OCR DM-ligaen, DOCRA og de involverede løbsarrangører fraskriver sig ethvert ansvar for tab, skader eller ulempe, både direkte og indirekte af enhver art, som følge af deltagelse i OCR-DM ligaen eller som følge af aflysning/annullering af et OCR DM-liga løb 2018.

OCR DM

FREE
VIEW